Sandy Bay Cushion

Mattress Protectors SIZE
Cot 77cm x 132cm x 19cm
Single 91cm x 190cm x 50cm
Double 137cm x 190cm x 50cm
Queen 152cm x 203cm x 50cm
King 180cm x 203cm x 50cm
Junior Single 90cm x 190cm x 35cm
Junior King Single 107cm x 203cm x 35cm
Super King 200cm x 203cm x 50cm
 
BED TOPPER SIZE
Double 137cm x 190cm x 4cm
Queen 152cm x 203cm x 4cm
King 180cm x 203cm x 4cm
Super King 200cm x 203cm x 4cm
 
BEDSKIRT SIZE
Single 91cm x 190cm x 33cm
King Single 107cm x 203cm x 33cm
Double 137cm x 190cm x 33cm
Queen 152cm x 203cm x 33cm
King 180cm x 203cm x 33cm