Zola European Pillowcase

FITTED SHEETSIZES
Single 91cm x 190cm x 40 and/or 50cm
King Single 107cm x 203cm x 40 and/or 50cm
Double 137cm x 190cm x 40 and/or 50cm
Queen 152cm x 203cm x 40 and/or 50cm
King 180cm x 203cm x 40 and/or 50cm
Super King 203cm x 203cm x 50cm
PILLOW CASESIZES
Standard 50cm x 75cm
Euro 65cm x 65cm
Sham 50cm x 75cm
King 53cm x 89cm
FLAT SHEETSIZES
Single 180cm x 260cm
King Single 200cm x 260cm
Double 230cm x 260cm
Queen 245cm x 260cm
King 275cm x 260cm
Super King 320cm x 270cm